• Dịch vụ Laptop
 • Linh kiện laptop
 • linh kiện apple
 • Laptop
  • Dụng Cụ Cuộc Sống
    • Quảng cáo    bàn phím Lenovo G470


    Giá: 220.000

    Khuyến mại: Bảo hành 12 tháng

    Thay bàn phím laptop Lenovo G470

    Miễn phí công lắp ráp thay thế 

    Sẵn hàng , mới

    Ngôn ngữ : US

     

    Bàn phím lenovo Y470

      Giá: 250.000
     

    Bàn phím lenovo U410

      Giá: 280.000
     

    Bàn phím lenovo V485

      Giá: 250.000
     

    Bàn phím lenovo V480

      Giá: 250.000
     

    Bàn phím Lenovo Z460

      Giá: 220.000
     

    Bàn phím lenovo G460

      Giá: 250.000
     

    Bàn phím lenovo Y330

      Giá: 220.000
     

    bàn phím lenovo Y430

      Giá: 220.000
     

    Bàn phím thinkpad E43

      Giá: 220.000
     

    bàn phím lenovo G450

      Giá: 220.000
     

    Bàn phím lenovo G230

      Giá: 220.000
     

    Bàn phím lenovo G530

      Giá: 220.000
     

    Bàn phím lenovo N100

      Giá: 220.000
     

    Bàn phím lenovo N200

      Giá: 220.000
     

    bàn phím lenovo Y410

      Giá: 220.000
     

    bàn phím lenovo G430

      Giá: 220.000
     

    bàn phím lenovo G410

      Giá: 220.000
     

    Bàn phím Lenovo G400

      Giá: 220.000
     

    Bàn phím Lenovo Y510

      Giá: 220.000
     

    Bàn phím Lenovo Y520

      Giá: 220.000
     

    Bàn phím Lenovo Y530

      Giá: 220.000
     

    Bàn phím Lenovo V100

      Giá: 220.000
     

    Bàn phím Lenovo U330

      Giá: 220.000
     

    Bàn phím Lenovo Y450

      Giá: 220.000
     

    Bàn phím Lenovo Y550

      Giá: 220.000
     

    Bàn phím Lenovo Y460

      Giá: 220.000
     

    Bàn phím Lenovo B460

      Giá: 220.000
     

    Bàn phím Lenovo V460

      Giá: 220.000
     

    Bàn phím Lenovo Y560

      Giá: 220.000
     

    Bàn phím lenovo Y570

      Giá: 300.000
     

    Bàn phím lenovo B570

      Giá: 300.000
     

    Bàn phím lenovo Z570

      Giá: 650.000
     

    Bàn phím lenovo G570

      Giá: 300.000
     

    Bàn phím lenovo G575

      Giá: 300.000
     

    Bàn phím Lenovo S10

      Giá: 220.000
     

    Bàn phím lenovo S10-3

      Giá: 300.000
     

    Bàn phím lenovo U460

      Giá: 220.000
     

    bàn phím Lenovo G470

      Giá: 220.000
     

    Bàn phím lenovo V470

      Giá: 220.000
     

    Bàn phím lenovo B470

      Giá: 220.000
     

    Bàn phím lenovo Z370

      Giá: 220.000
     

    Bàn phím lenovo Z470

      Giá: 220.000
     

    Bàn phím Lenovo Z360

      Giá: 220.000
     

    Bàn phím lenovo G480

      Giá: 220.000
     

    Bàn phím lenovo B450

      Giá: 220.000
     

    Bàn phím lenovo U160

      Giá: 300.000
     

    Bàn phím lenovo S205

      Giá: 300.000
     

    Bàn phím Lenovo T410

      Giá: 650.000
     

    Bàn phím IBM T400s

      Giá: 650.000
     

    Bàn phím Lenovo T410s

      Giá: 650.000
     

    Bàn phím Lenovo T410i

      Giá: 650.000
     

    Bàn phím Lenovo T510

      Giá: 650.000
     

    Bàn phím Lenovo W510

      Giá: 650.000
     

    Bàn phím IBM T400

      Giá: 650.000
     

    Bàn phím IBM T60

      Giá: 650.000
     

    Bàn phím Lenovo T61

      Giá: 650.000
     

    Bàn phím Lenovo R60

      Giá: 650.000
     

    Bàn phím Lenovo R61

      Giá: 650.000
     

    Bàn phím Lenovo Z60

      Giá: 650.000
     

    Bàn phím Lenovo Z61

      Giá: 650.000
     

    Bàn phím Lenovo T500

      Giá: 650.000
     

    Bàn phím Lenovo W500

      Giá: 650.000
     

    Bàn phím Lenovo SL500

      Giá: 650.000
     

    Bàn phím IBM SL400

      Giá: 650.000
     

    Bàn phím Lenovo SL300

      Giá: 650.000
     

    Bàn phim Lenovo SL410

      Giá: 650.000
     

    Bàn phím Lenovo SL510

      Giá: 650.000
     

    Bàn phím Lenovo L410

      Giá: 650.000
     

    Bàn phím Lenovo L512

      Giá: 650.000
     

    Bàn phim Lenovo L412

      Giá: 650.000
     

    Bàn phím IBM X200

      Giá: 650.000
     

    Bàn phím lenovo X201

      Giá: 650.000
     

    Bàn phím Lenovo X201s

      Giá: 650.000
     

    Bàn phím Lenovo X200s

      Giá: 650.000
     

    keyboard IBM X100E

      Giá: 650.000
     

    Bàn phím IBM X100

      Giá: 650.000
     

    Bàn phím Thinkpad EDGE 15

      Giá: 750.000
     

    Bàn phím IBM X60

      Giá: 600.000
     

    Bàn phím IBM X61

      Giá: 600.000
     

    Bàn phím IBM X40

      Giá: 500.000
     

    Bàn phím lenovo Y400

      Giá: 400000
     

    Bàn phím IBM T4X , R5X

      Giá: 250.000
     

    Bàn phím lenovo E420

      Giá: 800.000
     

    bàn phím lenovo E425

      Giá: 800.000
     

    Bàn phím lenovo E320

      Giá: 800.000
     

    Bàn phím lenovo E325

      Giá: 800.000
     
    • Search

    • Hỗ trợ trực tuyến
    Mr. Nam : 0919.627.868


    Mr.Hải : 0975 984 489


    0904380772


    • Đường tới EDG
    • Quảng cáo