• Dịch vụ Laptop
 • Linh kiện laptop
 • linh kiện apple
 • Laptop
  • Dụng Cụ Cuộc Sống
    • Quảng cáo    SN608098


    Giá: 80.000

     

    Chúng tôi cam kết cung cấp những sản phẩm linh kiện điện tử chipset BGA , IO , IC cho thợ sửa chữa là những sản phẩm mới 100% . Tuyệt đối không bán linh kiện điện tử chipset , I/O , IC đã qua sử dụng . Đặc biệt nếu khách hàng lấy số lượng nhiều có thể đặt hàng sẽ có giá ưu đãi nhất

    MAX 1909E

      Giá: 50.000
     

    MAX 17410

      Giá: 80.000
     

    MAX 8731AE

      Giá: 50.000
     

    Max 17511G

      Giá: 100.000
     

    Max 17020E

      Giá: 50.000
     

    Max 17480G

      Giá: 50.000
     

    Max 17030G

      Giá: 80.000
     

    Max 17031E

      Giá: 80.000
     

    Max 17036G

      Giá: 80.000
     

    Max 17435E

      Giá: 300.000
     

    ADP3806

      Giá: 50.000
     

    ADP3208

      Giá: 50.000
     

    ADP3205

      Giá: 50.000
     

    ADP3421

      Giá: Liên Hệ
     

    ADP3211

      Giá: 50.000
     

    ISL6259HRTZ

      Giá: 50.000
     

    ISL6236

      Giá: 50.000
     

    ISL6237

      Giá: 50.000
     

    ISL6258

      Giá: 50.000
     

    ISL6262

      Giá: 50.000
     

    ISL6312

      Giá: 50.000
     

    ISL6261ACRZ

      Giá: 50.000
     

    ISL62883HRTZ

      Giá: 50.000
     

    ISL6263ACRZ

      Giá: 50.000
     

    ISL62882CHRTZ

      Giá: 50.000
     

    ISL62881HRTZ

      Giá: 50.000
     

    ISL95831HRTZ

      Giá: 50.000
     

    ISL95835HRZ

      Giá: 50.000
     

    ISL8014AIRZ

      Giá: 80.000
     

    ISL95838HRTZ

      Giá: 50.000
     

    TPS51511

      Giá: 50.000
     

    TPS51124

      Giá: 50.000
     

    PS51116

      Giá: 50.000
     

    PS51123

      Giá: 50.000
     

    PS51020

      Giá: 50.000
     

    TPS51120

      Giá: 50.000
     

    TPS51125

      Giá: 50.000
     

    TPS51461

      Giá: 50.000
     

    TPS51650

      Giá: Liên Hệ
     

    BQ25A

      Giá: 50.000
     

    BQ24745

      Giá: 50.000
     

    BQ24740

      Giá: 50.000
     

    BQ24721

      Giá: 50.000
     

    BQ24751

      Giá: 50.000
     

    BQ24753A

      Giá: 50.000
     

    BQ707

      Giá: 80.000
     

    BQ725

      Giá: 80.000
     

    BQ24765

      Giá: 80.000
     

    BQ07A

      Giá: 80.000
     

    BQ735

      Giá: 80.000
     

    PM6686

      Giá: 50.000
     

    PM6652

      Giá: 50.000
     

    RT8206A

      Giá: 50.000
     

    RT8206B

      Giá: 50.000
     

    RT8152C

      Giá: 50.000
     

    RT8152A

      Giá: 50.000
     

    RT8210B

      Giá: 50.000
     

    RT8885A

      Giá: 80.000
     

    DH=CF

      Giá: 80.000
     

    CK=BM CK=BK

      Giá: 110.000
     

    DJ=DF

      Giá: 50.000
     

    SN608098

      Giá: 80.000
     

    8111L

      Giá: 80.000
     

    APW7138

      Giá: 80.000
     

    MB39A132

      Giá: 50.000
     

    NPC6131

      Giá: 50.000
     

    VT1316MF

      Giá: Liên Hệ
     

    VT1317SF

      Giá: 80.000
     

    VT386F

      Giá: 150.000
     

    FET nhôm

      Giá: 80.000
     
    • Search

    • Hỗ trợ trực tuyến
    Mr. Nam : 0919.627.868


    Mr.Hải : 0975 984 489


    0904380772


    • Đường tới EDG
    • Quảng cáo