EM thân tới bóc seal khui thùng laptop Lenovo Thinkbook 14s

Em thân box seal khui thùng chiếc Laptop thinkbook 14s tại cửa hàng 
Active win lên và mở luôn máy nâng cấp dung lượng ổ cứng 
chuyển hết win bản quyền ở ổ cứng theo máy sang ổ cứng mới 

Chia sẻ:

Bài viết cùng danh mục: