Bút Cảm Ứng Laptop HP Elitebook

900,000₫
Tư Vấn HP
Zalo 0968365566
Tiêu đề:
Bút cảm ứng Laptop HP . dùng cho laptop HP dòng ELitebook X360 . Chỉ dùng cho HP và là dòng máy có màn hình gập 360 độ gọi là X360 hoặc 2 in1 và là dòng Elitebook 
chú ý : model bút cảm ứng HP này không dùng cho 1 số mã của dòng HP Spectre , pavilion , 
Thông số bút : 
Model : 846410-001
Kích thước : 148 x 10,2 mm 
Màu : bạc , ghi 
Trọng lượng : 18 g 
Đường kích ngòi bút : 1.8 mm 
Bút + pin AAAA 
Số lượng nút bấm : 2 nút 
Độ phân giải áp lực :  4096 mức độ 
Khoảng cách trạm tiếp xúc có tác dụng tối thiểu : 5 mm 
Hoạt động trên laptop HP Elitebook X360 trên nền tảng WINDOWS 8 , 8.1 và WINDOWS 10
Các Model lapto HP dưới đây họad động OK : 

Elitebook X360 1030 G2(5KG16UC) 5CG8519MZR

 HP 1012 M5-6Y54 12.0 8GB/512 HSPA PC  
 HP 1012 M5-6Y57 12.0 4GB/180 HSPAPC  
 HP 1012 M5-6Y57 12.0 4GB/256 HSPA PC  
 HP 1012 M5-6Y57 12.0 8GB/256 HSPA PC  
 HP 1012 M7-6Y75 12.0 8GB/256 HSPA PC  
 HP 1012 M7-6Y75 12.0 8GB/512 HSPAPC  
 HP 1030 G2 i5-7300U 13 16GB/512 HSPA PC  
 HP 1012 I5-7200U 12.3 4GB/128 HSPA PC  
 HP 1012 I7-7600U 12.3 16GB/256 HSPA PC  
 HP 1012 I7-7600U 12.3 16GB/256 HSPAPC  
 HP 1012 M3-6Y30 12.0 4GB/128 HSPA PC  
 HP 1012 M3-6Y30 12.0 4GB/128 HSPAPC  
 HP 1012 M3-6Y30 12.0 4GB/256 HSPAPC  
 HP 1012 M36Y30 12.0 4GB/128 HSPA PC Cor  
 HP 1012 M5-6Y54 12.0 4GB/128 HSPAPC  
 HP 1012 M5-6Y54 12.0 4GB/180 HSPAPC  
 HP 1012 M5-6Y54 12.0 4GB/256 HSPA PC  
 HP 1012 M5-6Y54 12.0 4GB/256 HSPAPC  
 HP 1012 M5-6Y54 12.0 8GB/128 HSPA PC  
 HP 1012 M5-6Y54 12.0 8GB/128 HSPAPC  
 HP 1012 M5-6Y54 12.0 8GB/180 HSPAPC  
 HP 1012 M5-6Y54 12.0 8GB/256 HSPA PC  
 HP 1012 M5-6Y54 12.0 8GB/256 HSPA PC Cor  
 HP 1012 M5-6Y54 12.0 8GB/256 HSPAPC  
 HP 1012 M5-6Y54 12.0 8GB/512 HSPA PC  
 HP 1012 M5-6Y54 12.0 8GB/512 HSPAPC  
 HP 1012 M5-6Y57 12.0 4GB/128 HSPA PC  
 HP 1012 M5-6Y57 12.0 4GB/128 HSPAPC  
 HP 1012 M5-6Y57 12.0 4GB/256 HSPA PC  
 HP 1012 M5-6Y57 12.0 8GB/128 HSPAPC  
 HP 1012 M5-6Y57 12.0 8GB/180 HSPAPC  
 HP 1012 M5-6Y57 12.0 8GB/256 HSPA PC  
 HP 1012 M5-6Y57 12.0 8GB/256 HSPAPC  
 HP 1012 M5-6Y57 12.0 8GB/512 HSPAPC  
 HP 1012 M56Y54 12.0 4GB/128 HSPA PC Cor  
 HP 1012 M56Y54 12.0 8GB/256 HSPA PC Cor  
 HP 1012 M56Y54 12.0 8GB/256 HSPAPC  
 HP 1012 M56Y57 12.0 4GB/256 HSPAPC  
 HP 1012 M56Y57 12.0 8GB/180 HSPAPC  
 HP 1012 M56Y57 12.0 8GB/256 HSPAPC  
 HP 1012 M7-6Y75 12.0 8GB/180 HSPA PC  
 HP 1012 M7-6Y75 12.0 8GB/180 HSPAPC  
 HP 1012 M7-6Y75 12.0 8GB/256 HSPA PC  
 HP 1012 M7-6Y75 12.0 8GB/256 HSPA PC Cor  
 HP 1012 M7-6Y75 12.0 8GB/256 HSPAPC  
 HP 1012 M7-6Y75 12.0 8GB/512 HSPA PC  
 HP 1012 M7-6Y75 12.0 8GB/512 HSPAPC  
 HP 1012 M7-6Y75 12.0 Rfrbd PC  
 HP 1012 M76Y75 12.0 8GB/180 HSPA PC Cor  
 HP 1012 M76Y75 12.0 8GB/256 HSPAPC  
 HP 1012 i5-7200U 12.3 16GB/256 HSPAPC  
 HP 1012 i5-7200U 12.3 4GB/256 HSPA PC  
 HP 1012 i5-7200U 12.3 8GB/256 HSPA PC  
 HP 1012 i5-7200U 12.3 8GB/256 HSPAPC  
 HP 1012 i5-7300U 12.3 16GB/512 HSPA PC  
 HP 1012 i5-7300U 12.3 8GB/128 HSPA PC  
 HP 1012 i5-7300U 12.3 8GB/256 HSPA PC  
 HP 1012 i5-7300U 12.3 8GB/256 HSPAPC  
 HP 1012 i7-7600U 12.3 16GB/1T HSPA PC  
 HP 1012 i7-7600U 12.3 16GB/512 HSPA PC  
 HP 1012 i7-7600U 12.3 8GB/256 HSPA PC  
 HP 1030 G2 I5-7200U 13.3 8GB/128 PC  
 HP 1030 G2 I5-7200U 13.3 8GB/256 PC  
 HP 1030 G2 I5-7200U 13.3 8GB/256 PC Core  
 HP 1030 G2 I5-7200U 13.3 8GB/N PC  
 HP 1030 G2 I7-7600U 13 16GB/512 HSPA PC  
 HP 1030 G2 I7-7600U 13.3 16GB/256 PC  
 HP 1030 G2 I7-7600U 13.3 16GB/512 PC  
 HP 1030 G2 I7-7600U 13.3 16GB/512 PC Cor  
 HP 1030 G2 I7-7600U 13.3 8GB/256 HSPA PC  
 HP 1030 G2 I7-7600U 13.3 8GB/256 PC  
 HP 1030 G2 I7-7600U 13.3 8GB/512 PC  
 HP 1030 G2 i5-7300U 13.3 8GB/128 PC  
 HP 1030 G2 i5-7300U 13.3 8GB/256 PC  
 HP 1030 G2 i5-7300U 13.3 8GB/512 PC  
 HP 1030 G2 i7-7600U 13.3 16GB/512 PC  
 HP 1030 G2 i7-7600U 13.3 8GB/256 PC  
 HP 240 i3-5005U 14.0 4GB/500 PC  
 HP 612 G2 4410Y 12.0 4GB/128 HSPA PC  
 HP 612 G2 M3-7Y30 12.0 4GB/128 HSPAPC  
 HP 612 G2 i5-7Y54 12.0 4GB/128 HSPA PC  
 HP 612 G2 i5-7Y54 12.0 4GB/128 HSPAPC  
 HP 612 G2 i5-7Y54 12.0 8GB/128 HSPA PC  
 HP 612 G2 i5-7Y54 12.0 8GB/128 HSPAPC  
 HP 612 G2 i5-7Y54 12.0 8GB/256 HSPA PC  
 HP 612 G2 i5-7Y54 12.0 8GB/256 HSPAPC  
 HP 612 G2 i5-7Y57 12.0 4GB/256 HSPA PC  
 HP 612 G2 i5-7Y57 12.0 8GB/128 HSPAPC  
 HP 612 G2 i5-7Y57 12.0 8GB/256 HSPA PC  
 HP 612 G2 i5-7Y57 12.0 8GB/256 HSPAPC  
 HP 612 G2 i5-7Y57 12.0 8GB/512 HSPA PC  
 HP 612 G2 i7-7Y75 12.0 8GB/256 HSPA PC  
 HP 612 G2 i7-7Y75 12.0 8GB/256 HSPAPC  
 HP 612 G2 i7-7Y75 12.0 8GB/512 HSPA PC  
 HP 612 G2 m3-7Y30 12.0 4GB/128 HSPA PC  
 HP Active Pen with App Launch  
 HP EB1030G2 i5-7300U 13.3 8GB/256 PC  
 HP EB1030G2 i7-7600U 16GB/256 HSPA PC  
 HP EBx360 1030 G2 I7-7500U 13 8GB/512PC  
 HP EBx360 1030 G2 I7-7600U 13 16GB/256PC  
 HP EBx360 1030 G2 I7-7600U 13 16GB/512PC  
 HP EBx360 1030 G2 I7-7600U 13 8GB/256PC  
 HP EBx360 1030 G2 I7-7600U 13 8GB/512PC  
 HP EBx360 1030 G2 i5-7300U 13 16GB/256PC  
 HP EBx360 1030 G2 i5-7300U 13 16GB/512PC  
 HP EBx360 1030 G2 i5-7300U 13 8GB/128PC  
 HP EBx360 1030 G2 i5-7300U 13 8GB/256PC  
 HP EBx3601030G2 I5-7200U 8GB/128HSPAPC  
 HP EBx3601030G2 I7-7500U 8GB/512HSPAPC  
 HP EBx3601030G2 I7-7600U 16GB/256HSPAPC  
 HP EBx3601030G2 i5-7200U 13.3 8GB/128 PC  
 HP EBx3601030G2 i5-7200U 13.3 8GB/256 PC  
 HP EBx3601030G2 i5-7300U 13.3 16GB/256PC  
 HP EBx3601030G2 i5-7300U 13.3 8GB/256 PC  
 HP EBx3601030G2 i5-7300U 16GB/256HSPAPC  
 HP EBx3601030G2 i5-7300U 8GB/256HSPAPC  
 HP EBx3601030G2i5-7300U13.38GB/512HSPAPC  
 HP Elite x2 1012 G1 Refurbished Tablet,  
 HP Elite x2 1012 G1 Rfrbd Tablet  
 HP Elite x2 1012 G1 T  
 HP Elite x2 1012 G1 Tablet  
 HP Elite x2 1012 G1 ac 3G  
 HP Elite x2 1012 G1 ac 3G DS  
 HP Elite x2 1012 G1 ac 3G WWAN & DS  
 HP Elite x2 1012 G1 ac 4G LTE Brazil  
 HP Elite x2 1012 G1 ac 4G LTE DS Brazil  
 HP Elite x2 1012 G1 ac no WWAN AR6  
 HP Elite x2 1012 G1 ac no WWAN Brazil  
 HP Elite x2 1012 G1 ac no WWAN DS AR6  
 HP Elite x2 1012 G1 ac no WWAN DS Brazil  
 HP Elite x2 1012 G1 refurbished NB PC  
 HP Elite x2 1012 I5-7200U 12 4GB/128 PC  
 HP Elite x2 1012 I5-7200U 12 8GB/256 PC  
 HP Elite x2 1012 M3-6Y30 12.0 4GB/128 PC  
 HP Elite x2 1012 M3-6Y30 12.0 4GB/180 PC  
 HP Elite x2 1012 M3-6Y30 12.0 4GB/256 PC  
 HP Elite x2 1012 M5-6Y54 12.0 4GB/128 PC  
 HP Elite x2 1012 M5-6Y54 12.0 4GB/180 PC  
 HP Elite x2 1012 M5-6Y54 12.0 4GB/256 PC  
 HP Elite x2 1012 M5-6Y54 12.0 8GB/128 PC  
 HP Elite x2 1012 M5-6Y54 12.0 8GB/180 PC  
 HP Elite x2 1012 M5-6Y54 12.0 8GB/256 PC  
 HP Elite x2 1012 M5-6Y54 12.0 8GB/512 PC  
 HP Elite x2 1012 M5-6Y57 12.0 4GB/128 PC  
 HP Elite x2 1012 M5-6Y57 12.0 4GB/180 PC  
 HP Elite x2 1012 M5-6Y57 12.0 4GB/256 PC  
 HP Elite x2 1012 M5-6Y57 12.0 4GB/512 PC  
 HP Elite x2 1012 M5-6Y57 12.0 8GB/128 PC  
 HP Elite x2 1012 M5-6Y57 12.0 8GB/180 PC  
 HP Elite x2 1012 M5-6Y57 12.0 8GB/256 PC  
 HP Elite x2 1012 M5-6Y57 12.0 8GB/512 PC  
 HP Elite x2 1012 M56Y54 12.0 8GB/128 PC  
 HP Elite x2 1012 M56Y54 12.0 8GB/256 PC  
 HP Elite x2 1012 M56Y57 12.0 8GB/128 PC  
 HP Elite x2 1012 M7-6Y75 12.0 8GB/128 PC  
 HP Elite x2 1012 M7-6Y75 12.0 8GB/180 PC  
 HP Elite x2 1012 M7-6Y75 12.0 8GB/256 PC  
 HP Elite x2 1012 M7-6Y75 12.0 8GB/256PC1  
 HP Elite x2 1012 M7-6Y75 12.0 8GB/256PC2  
 HP Elite x2 1012 M7-6Y75 12.0 8GB/512 PC  
 HP Elite x2 1012 M76Y75 12.0 8GB/256 PC  
 HP Elite x2 1012 i3-7100U 12 4GB/128 PC  
 HP Elite x2 1012 i3-7100U 12 4GB/256 PC  
 HP Elite x2 1012 i5-7200U 12 4GB/128 PC  
 HP Elite x2 1012 i5-7200U 12 8GB/256 PC  
 HP Elite x2 1012 i5-7300U 12 16GB/256 PC  
 HP Elite x2 1012 i5-7300U 12 16GB/512 PC  
 HP Elite x2 1012 i5-7300U 12 8GB/128 PC  
 HP Elite x2 1012 i5-7300U 12 8GB/256 PC  
 HP Elite x2 1012 i5-7300U 12 8GB/512 PC  
 HP Elite x2 1012 i7-7600U 12 16GB/1T PC  
 HP Elite x2 1012 i7-7600U 12 8GB/512 PC  
 HP EliteBook x360 1030 G2  
 HP Ex21012G1 M3-6Y30 12 4GB/128 HSPA PC  
 HP Ex21012G1 M5-6Y57 12 8GB/256 HSPA PC  
 HP Ex21012G1 M5-6Y57 12 8GB/256 PC  
 HP Ex21012G1 M7-6Y75 12 8GB/128 PC  
 HP Ex21012G1 M7-6Y75 12 8GB/256 HSPA PC  
 HP Ex21012G1 M7-6Y75 12 8GB/256 PC  
 HP IDSUMAM5-6Y544GBFWWANX21012G1TABWTKBD  
 HP K12 Only 1012 M3-6Y30 12.0 4GB/128 PC  
 HP K12 Only 1012 M36Y30 12.0 4GB/128 PC  
 HP K12 Only 1012 M5-6Y57 12.0 4GB/128 PC  
 HP K12 Only 1012 M5-6Y57 12.0 8GB/256 PC  
 HP K12 Only 1012 M7-6Y75 12.0 8GB/256 PC  
 HP K12 Only 612 G2 4410Y 12.0 4GB/128 PC  
 HP K12 Only 612 G2 i5-7Y54 4GB/256 PC  
 HP K12 Only 612 G2 m3-7Y30 12 4GB/128 PC  
 HP K12 Only 612 G2 m3-7Y30 4GB/128 PC Co  
 HP PROMO 1030 G2 I5-7200U 13 8GB/128 PC  
 HP PROMO 1030 G2 I5-7200U 13 8GB/256 PC  
 HP PROMO 1030 G2 I7-7600U 13 8GB/256 PC  
 HP PROMO 1030 G2 I7-7600U 13 8GB/512 PC  
 HP PROMO 1030 G2 i5-7300U 13 8GB/256 PC  
 HP PROMO 1012 M3-6Y30 12.0 4GB/128 PC  
 HP PROMO 1012 i3-7100U 12.3 4GB/128 PC  
 HP PROMO 1012 i5-7200U 12.3 4GB/128 PC  
 HP PROMO 1012 i5-7200U 12.3 8GB/256 PC  
 HP PROMO 1012 i5-7300U 12.3 8GB/256 PC  
 HP PROMO 1012 i7-7600U 12.3 8GB/256 PC  
 HP PROMO 612 G2 4410Y 12.0 4GB/128 PC  
 HP PROMO 612 G2 i5-7Y54 12.0 4GB/128 PC  
 HP PROMO 612 G2 i5-7Y54 12.0 8GB/256 PC  
 HP PROMO 612 G2 i5-7Y54 8GB/256 PC  
 HP PROMO 612 G2 i7-7Y75 12.0 8GB/256 PC  
 HP PROMO 612 G2 i7-7Y75 8GB/256 PC  
 HP PROMO 612 G2 i7-7Y75 8GB/512 PC  
 HP PROMO 612 G2 m3-7Y30 12.0 4GB/128 PC  
 HP PROMO 612 G2 m3-7Y30 4GB/128 PC  
 HP Pro x2 612 G2 4410Y 12.0 4GB/128 PC  
 HP Pro x2 612 G2 4410Y 12.0 4GB/512 PC  
 HP Pro x2 612 G2 M3-7Y30 12.0 4GB/128 PC  
 HP Pro x2 612 G2 i5-7Y54 12.0 4GB/128 PC  
 HP Pro x2 612 G2 i5-7Y54 12.0 4GB/256 PC  
 HP Pro x2 612 G2 i5-7Y54 12.0 8GB/128 PC  
 HP Pro x2 612 G2 i5-7Y54 12.0 8GB/256 HS  
 HP Pro x2 612 G2 i5-7Y54 12.0 8GB/256 PC  
 HP Pro x2 612 G2 i5-7Y54 12.0 8GB/512 PC  
 HP Pro x2 612 G2 i5-7Y57 12.0 4GB/128 PC  
 HP Pro x2 612 G2 i5-7Y57 12.0 4GB/256 PC  
 HP Pro x2 612 G2 i5-7Y57 12.0 8GB/128 PC  
 HP Pro x2 612 G2 i5-7Y57 12.0 8GB/256 HS  
 HP Pro x2 612 G2 i5-7Y57 12.0 8GB/256 PC  
 HP Pro x2 612 G2 i5-7Y57 12.0 8GB/512 PC  
 HP Pro x2 612 G2 i7-7Y75 12.0 8GB/256 PC  
 HP Pro x2 612 G2 i7-7Y75 12.0 8GB/512 HS  
 HP Pro x2 612 G2 i7-7Y75 12.0 8GB/512 PC  
 HP Pro x2 612 G2 m3-7Y30 12.0 4GB/128 PC  
 HP x2612 i5-7Y54 12 8GB/256 PC  
 HP x2612 i5-7Y54 12 8GB/512 PC  
 HP x2612 i5-7Y57 12 8GB/128 PC  
 HP x2612 i5-7Y57 12 8GB/256 HSPA PC  
 HP x2612 i5-7Y57 12 8GB/256 PC  
 HP x2612 i7-7Y75 12 8GB/128 PC  
 HP x360 1030 G2 I7-7600U 13 16GB/512 PC  
 HPELITEX21012G1TABLET PNCB  
 HPElitex21012G1Tablet  
 HPK12 Only 1030 G2I5-7200U 13 8GB/128 PC  
 HPK12 Only 1030 G2I5-7200U 13 8GB/512 PC  
 HPPROMO 1012 M3-6Y30 12 4GB/128 HSPA PC  
 HPPROMO 1012 i5-7200U 12 8GB/256 HSPAPC  
 HPPROMO 1012 i7-7600U 12 16GB/1T HSPAPC  
 HPPROMO 1030 G2 I7-7600U 13 16GB/512 PC  
 Product Description Not Available  
 WACOM AES Pen wAPP Launch Btn  
 WACOM AES Pen wApp Launch Btn 
HP spectre x360 13-4113TU

ĐT : 0968365566