Chính sách sử dụng

     Công Ty CP EDG Thương Mại Công Nghệ (sau đây gọi tắt là EDG) duy trì trang thông tin điện tử này (sau đây gọi là Website) như một dịch vụ cung cấp cho khách hàng là các cá nhân, tổ chức sử dụng hoặc hợp tác kinh doanh với EDG (sau đây gọi là Bạn). Khi sử dụng Website này và bất kỳ sản phẩm dịch vụ nào tại đây (gọi sau đây gọi là SPDV) có nghĩa là Bạn đã chấp nhận và đồng ý tuân theo bản Điều khoản sử dụng này. Ngoài ra khi sử dụng các SPDV cụ thể của EDG, Bạn phải tuân theo các điều khoản và điều kiện riêng áp dụng cho SPDV đó theo từng thời điểm.

   EDG có thể thay đổi, điều chỉnh Điều khoản sử dụng này theo quyết định của mình mà không cần thông báo cho Bạn. Bạn có thể xem những thông tin mới cập nhật vào bất cứ lúc nào tại EDG.VN vào bất cứ khi nào. Nếu Bạn tiếp tục sử dụng SPDV có nghĩa là Bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo Điều khoản sử dụng mới được cập nhật. Bất cứ sự vi phạm nào của Bạn đối với các điều khoản và điều kiện này đều có thể dẫn đến việc đình chỉ hoặc kết thúc tài khoản, tương tác với bạn . SPDV hoặc những hoạt động được phép khác theo thỏa thuận sử dụng SPDV của EDG. Hơn thế nữa, EDG có quyền tìm kiếm các phương pháp giải quyết dựa trên các thoả thuận sẵn có và luật pháp hiện hành
Giới hạn sử dụng
   Không sao chép nội dung, tài nguyên trên trang website này dưới bất kỳ hình thức nào . Ngoại trừ mục đích sử dụng là cá nhân hoặc sử dụng nội bộ không mang tính thương mại .Bất kỳ tài nguyên nào của trang web, mà không được sự đồng ý thông qua của EDG là việc làm vi phạm  luật bản quyền , điều khoản trong thỏa ước bản quyền người dùng giữa người sở hữu và người dùng cuối
Điều khoản loại trừ
   EDG sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh hoặc liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ chậm trễ hoặc gián đoạng truyền Internet, sự tn vì những lý do chiến tranh, đình công, thiên tai, hỏa hoạn, gián đoạn thông tin liên lạc, điện nước, dịch vụ cung cấp đườác động của bên thứ ba hoặc các sự cố khác ngoài khả năng kiểm soát của EDG
Từ chối đảm bảo
    Website này và các SPDV được cung cấp trên cơ sở "có thể thực hiện được". EDG  không bảo đảm rằng Website hoặc SPDV sẽ luôn sẵn sàng, và đúng trong nội dung SPDV đã trình bày nội dung mối SPDV . Nguy cơ bị tấn công chỉnh sửa nội dụng là luôn hiễn hữu EDG chỉ có thể cố gắng cập nhật khác phục sự cố đó mà không đảm bảo về thời gian thực hiện . Bạn cần lưu ý rằng Website này và SPDV là dựa trên những dịch vụ đường truyền Internet và có thể bị mất điện hoặc gián đoạn, bị bên ngoài tấn công và xảy ra gián đoạn , chậm trễ . Trong những trường hợp như vậy, đối với những điều khoản này, EDG sẽ nỗ lực khắc phục sự gián đoạn và đưa ra sự điều chỉnh, sửa chữa và thay thế trong khả năng có thể để phục hồi hệ thống.
Sản phẩm dịch vụ cung cấp trên website
   Website EDG.VN là nơi chúng tôi dùng để giới thiệu và mua bán , quảng bá SPDV hàng hóa trực tuyến với chúng tôi với các điều khoản như số lượng hàng, giá cả, phương thức giao hàng và thanh toán
    Khi Bạn xem một hoặc nhiều nội dung trên Website này thì có nghĩa là Bạn đã chấp nhận những Quy định và điều kiện tương ứng cho SPDV đó theo thỏa thuận sử dụng SPDV  liên quan. Ngoại trừ những quy định được xác định trong thỏa thuận sử dụng SPDV, EDG không bảo đảm những mô tả và nội dung của Website này là chính xác, hiện hành, đáng tin cậy và không có lỗi tại mọi thời điểm.
Tính sẵn có của SPDV
  Tất cả các SPDV trên trang web này có thể không sẵn có để mua ở khu vực hoặc địa phương của bạn. Việc tham chiếu đến các sản phẩm hoặc dịch vụ trên trang web này không ngụ ý hoặc sẽ bảo đảm những sản phẩm và dịch vụ này sẵn có bất kỳ lúc nào ở khu vực bạn đang sinh sống. Bạn nên kiểm tra văn phòng đại điện được EDG  ủy quyền tại địa phương bạn để biết sự sẵn có của các sản phẩm và dịch vụ cụ thể ở khu vực bạn sinh sống hoặc bạn liên hệ trực tiếp với EDG để có được thông tin chính xác hơn .
Chấm dứt sử dụng
   EDG có quyền chấm dứt việc truy cập , tương tác của Bạn vào Website và việc sử dụng SPDV bất kỳ khi nào tuỳ thuộc vào sự xem xét, quyết định duy nhất của EDG căn cứ trên nhu cầu, tình hình kinh doanh cụ thể của EDG. Sự chấm dứt này sẽ được thông báo trước cho Bạn bằng văn bản hoặc email , điên thoại . EDG sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào với Bạn và bên thứ ba về hậu quả phát sinh hoặc liên quan tới việc chấm dứt này
Thương hiệu
EDG  và logo thương hiệu EDG , website EDG.VN  được sử dụng  đã được đăng ký cùng  bất kỳ các chi nhánh nào khác Tính liên kết với website EDG.VN . EDG.VN  chứa các liên kết đến các trang web khác . Liên kết của bạn đến các trang khác hoàn toàn có thể gặp rủi ro, nguy hiểm. Các trang liên kết không nằm dưới sự kiểm soát của EDG  và EDG  không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang liên kết này, bao gồm không giới hạn bất kỳ liên kết nào chứa đựng trong một trang liên kết, hoặc bất kỳ thay đổi, hoặc cập nhật đến một trang liên kết.Bạn phải chịu trách nhiệm cho việc truy cập và tuân thủ các giới hạn và điều khoản, các điều khoản bí mật thông tin và các chú ý pháp lý khác được quy định tại các trang liên kết này. EDG.VN đang cung cấp những liên kết này đến bạn như một cách di chuyển thuận tiện, và bao gồm bất kỳ liên kết nào không được EDG chứng thực trên trang web này, và bất kỳ sự liên kết với các nhà điều hành khác.
Tính tài liệu và phần mềm sẵn có trên EDG.VN:
   EDG.VN cung cấp cho bạn các tài liệu liên quan đến hướng dẫn sử dụng của sản phẩm và tài liệu học tập, các tài liệu cung cấp các thông số kỹ thuật trên website Bạn có thể sử dụng tài liệu này cho mục dích phi thương mại hoặc mục đích cá nhân hoặc cho mục đích sử dụng sản phẩm và dịch vụ liên quan đến tài liệu này. Tài liệu này được ban hành trên EDG.VN có thể có các lỗi do in ấn , dịch thuật và bạn nên nhớ rằng EDG không chịu trách nhiệm với lỗi này

Chính sách bảo mật

EDG cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của khách hàng.
Quý khách vui lòng đọc bản “Chính sách bảo mật” dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập:
1. Thu thập thông tin cá nhân:
- Các thông tin thu thập thông qua website EDG.VN sẽ giúp chúng tôi:
• Hỗ trợ khách hàng khi mua sản phẩm
• Giải đáp thắc mắc khách hàng
• Cung cấp cho bạn thông tin mới nhất trên Website của chúng tôi
• Xem xét và nâng cấp nội dung và giao diện của Website
• Thực hiện các bản khảo sát khách hàng
• Thực hiện các hoạt động quảng bá liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của EDG
- Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ tại EDG, quý khách có thể sẽ được yêu cầu đăng ký với chúng tôi thông tin cá nhân (Email, Họ tên, Số ĐT liên lạc…). Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. EDG.VN  không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo.
- Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về số lần viếng thăm, bao gồm số trang quý khách xem, số links (liên kết) bạn click và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến EDG.VN. Chúng tôi cũng thu thập các thông tin mà trình duyệt Web (Browser) quý khách sử dụng mỗi khi truy cập vào website EDG.VN, bao gồm: địa chỉ IP, loại Browser, ngôn ngữ sử dụng, thời gian và những địa chỉ mà Browser truy xuất đến.
2. Sử dụng thông tin cá nhân:
- EDG.VN  thu thập và sử dụng thông tin cá nhân quý khách với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của “Chính sách bảo mật” này.
- Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với bạn dưới các hình thức như: gửi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn, thông tin về kỹ thuật và bảo mật, quý khách có thể nhận được thư định kỳ cung cấp thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện sắp tới hoặc thông tin tuyển dụng nếu quý khách đăng kí nhận email thông báo.
3. Chia sẻ thông tin cá nhân:
- Ngoại trừ các trường hợp về Sử dụng thông tin cá nhân như đã nêu trong chính sách này, chúng tôi cam kết sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân bạn ra ngoài.
- Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể thuê một đơn vị độc lập để tiến hành các dự án nghiên cứu thị trường và khi đó thông tin của bạn sẽ được cung cấp cho đơn vị này để tiến hành dự án. Bên thứ ba này sẽ bị ràng buộc bởi một thỏa thuận về bảo mật mà theo đó họ chỉ được phép sử dụng những thông tin được cung cấp cho mục đích hoàn thành dự án.
- Chúng tôi có thể tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp thật sự cần thiết như sau:
 (a) khi có yêu cầu của các cơ quan pháp luật;
 (b) trong trường hợp mà chúng tôi tin rằng điều đó sẽ giúp chúng tôi bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước pháp luật;
 (c) tình huống khẩn cấp và cần thiết để bảo vệ quyền an toàn cá nhân của các thành viên EDG.VN  khác.
4. Truy xuất thông tin cá nhân:
- Bất cứ thời điểm nào quý khách cũng có thể truy cập và chỉnh sửa những thông tin cá nhân của mình theo các liên kết (website's links) thích hợp mà chúng tôi cung cấp.
5. Bảo mật thông tin cá nhân:
- Khi bạn gửi thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi, bạn đã đồng ý với các điều khoản mà chúng tôi đã nêu ở trên, EDG.VN cam kết bảo mật thông tin cá nhân của quý khách bằng mọi cách thức có thể nhằm bảo vệ thông tin này không bị truy lục, sử dụng hoặc tiết lộ ngoài ý muốn.
- Tuy nhiên do hạn chế về mặt kỹ thuật, không một dữ liệu nào có thể được truyền trên đường truyền internet mà có thể được bảo mật 100%. Do vậy, chúng tôi không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối an toàn, và chúng tôi không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của quý khách như các trường hợp quý khách tự ý chia sẻ thông tin với người khác…. Nếu quý khách không đồng ý với các điều khoản như đã mô tả ở trên, Chúng tôi khuyên quý khách không nên gửi thông tin đến cho chúng tôi.
- Vì vậy, EDG.VN cũng khuyến cáo quý khách nên bảo mật các thông tin liên quan đến mật khẩu truy xuất của quý khách và không nên chia sẻ với bất kỳ người nào khác.
- Nếu sử dụng máy tính chung nhiều người, quý khách nên đăng xuất, hoặc thoát hết tất cả cửa sổ Website đang mở.
6. Sử dụng “Cookie”
- EDG.VN  dùng "Cookie" để giúp cá nhân hóa và nâng cao tối đa hiệu quả sử dụng thời gian trực tuyến của quý khách.
- Một cookie là một file văn bản được đặt trên đĩa cứng của bạn bởi một máy chủ của trang web. Cookie không được dùng để chạy chương trình hay đưa virus vào máy tính của quý khách. Cookie được chỉ định vào máy tính của quý khách và chỉ có thể được đọc bởi một máy chủ trang web trên miền được đưa ra cookie cho quý khách.
- Một trong những mục đích của Cookie là cung cấp những tiện ích để tiết kiệm thời gian của quý khách khi truy cập tại website EDG.VN  hoặc viếng thăm website EDG.VN  lần nữa mà không cần đăng ký lại thông tin sẵn có.
- Quý khách có thể chấp nhận hoặc từ chối dùng cookie. Hầu hết những Browser tự động chấp nhận cookie, nhưng quý khách có thể thay đổi những cài đặt để từ chối tất cả những cookie nếu quý khách thích. Tuy nhiên, nếu quý khách chọn từ chối cookie, điều đó có thể gây cản trở và ảnh hưởng không tốt đến một số dịch vụ và tính năng phụ thuộc vào cookie tại website EDG.VN
7. Quy định về “Spam”:
- EDG.VN  thực sự quan ngại đến vấn nạn Spam (thư rác), các Email giả mạo danh tín chúng tôi gởi đi. Do đó, EDG.VN  khẳng định chỉ gởi Email đến quý khách khi và chỉ khi quý khách có đăng ký hoặc sử dụng dịch vụ từ hệ thống của chúng tôi.
- EDG.VN cam kết không bán, thuê lại hoặc cho thuê email của quý khách từ bên thứ ba. Nếu quý khách vô tình nhận được Email không theo yêu cầu từ hệ thống chúng tôi do một nguyên nhân ngoài ý muốn, xin vui lòng nhấn vào link từ chối nhận Email này kèm theo, hoặc thông báo trực tiếp đến ban quản trị Website.
8. Thay đổi về chính sách:
- Chúng tôi hoàn toàn có thể thay đổi nội dung trong trang này mà không cần phải thông báo trước, để phù hợp với các nhu cầu của EDG.VN cũng như nhu cầu và sự phản hồi từ khách hàng nếu có. Khi cập nhật nội dung chính sách này, chúng tôi sẽ chỉnh sửa lại thời gian “Cập nhật lần cuối” bên dưới.
- Nội dung “Chính sách bảo mật” này chỉ áp dụng tại EDG.VN , không bao gồm hoặc liên quan đến các bên thứ ba đặt quảng cáo hay có links tại EDG.VN. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc kỹ chính sách An toàn và Bảo mật của các trang web của bên thứ ba trước khi cung cấp thông tin cá nhân cho các trang web đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào về nội dung và tính pháp lý của trang web thuộc bên thứ ba.
- Vì vậy, bạn đã đồng ý rằng, khi bạn sử dụng website EDG.VN của chúng tôi sau khi chỉnh sửa nghĩa là bạn đã thừa nhận, đồng ý tuân thủ cũng như tin tưởng vào sự chỉnh sửa này. Do đó, chúng tôi đề nghị bạn nên xem trước nội dung trang này trước khi truy cập các nội dung khác trên website cũng như bạn nên đọc và t ham khảo kỹ nội dung “Chính sách bảo mật” của từng website mà bạn đang truy cập.
9. Thông tin liên hệ:
- Chúng tôi luôn hoan nghênh các ý kiến đóng góp, liên hệ và phản hồi thông tin từ bạn về “Chính sách bảo mật” này. Nếu bạn có những thắc mắc liên quan xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: hotrolaptop@gmail.com
Công ty Cổ phần EDG Thương Mại Công Nghệ
Website: www.edg.vn
Lần thay đổi cuối : Ngày 06 tháng 1 năm 2015