Các vị trí tuyển dụng:

- Bán hàng
- Kỹ thuật phần mềm
- Kỹ thuật phần cứng
- Kinh doanh bán lẻ

- Kinh doanh phân phối

Mời liên hệ trực tiếp Mr Đại theo số điện thoại : 0904 380 772 để biết thông tin.