Pin laptop Acer Aspire 4755 4755G 4755ZG

400,000₫
Tư Vấn Acer
Zalo 0968365566
Tiêu đề:

Thay Pin Laptop Acer Aspire 4755 4755G 4755ZG
Tình trạng : Mới 100 %

Bảo hành 09 tháng (đổi ngay trong 3 tháng đầu nếu pin sụt giảm mạnh)
Mã Pin (serial number) : 4INR18-65, 934T2078F, 934T2081F, AK-004BT-085, AK-006BT-075, AK-006BT-080, AK006BT075, AK006BT080, AS10D, AS10D31, AS10D3E, AS10D41, AS10D51, AS10D56, AS10D5E, AS10D61, AS10D71, AS10D73, AS10D75, AS10D7E, AS10D81, AS10G3E, BT-00403-021, BT-00405-013, BT-00603-11, BT-00603-111, BT-00603-117, BT-00603-124, BT-00603-129, BT-00604-049, BT-00605-062, BT-00605-065, BT-00605-072, BT-00605-072M, BT-00605-073, BT-00606-008, BT-00607-125, BT-00607-126, BT-00607-127, BT-00607-130, BT-00607-136, BT-00607-137, BT-0060G-001, BT-00903-013, LC-BTP00-123, LC-BTP00-127, LC-BTP01-027, LC-BTP01-030, LC-BTP01-031, LC-BTP0A-015, LC-BTP0A-017, LC-BTP0P-014, LC-BTP0P-015, LX-V5M03-003, ZQ3, ZQ5A
Thống số :
Dung lượng : 5200mAh
Số lượng cells : 6 cell
Điện áp : 10.8V - 11.1V
Trọng lượng : 345g

ACER ASPIRE 4251, AS-4251 ACER ASPIRE 4252, AS-4252 ACER ASPIRE 4253, AS-4253 ACER ASPIRE 4253G, AS-4253G ACER ASPIRE 4333, AS-4333 ACER ASPIRE 4551, AS-4551, AS-4551-2615, AS-4551-4315 ACER ASPIRE 4551G, AS-4551G, AS-4551G-P322G32MN ACER ASPIRE 4552, AS-4552, AS-4552-5078 ACER ASPIRE 4552G, AS-4552G ACER ASPIRE 4733, AS-4733 ACER ASPIRE 4733Z, AS-4733Z ACER ASPIRE 4738, AS-4738 ACER ASPIRE 4738G, AS-4738G ACER ASPIRE 4738Z, AS-4738Z ACER ASPIRE 4738ZG, AS-4738ZG ACER ASPIRE 4741, AS-4741 ACER ASPIRE 4741G, AS-4741G, AS-4741G-332G32MNSK, AS-4741G-332G50MN, AS-4741G-372G50MNKK02, AS-4741G-372G50MNKK06, AS-4741G-432G50MNKK01, AS-4741G-5452G50MNKK04, AS-4741G-5462G50MNKK05, AS-4741G-5464G50MN ACER ASPIRE 4741Z, AS-4741Z ACER ASPIRE 4741ZG, AS-4741ZG, AS-4741ZG-P602G50MNKKC, AS-4741ZG-P622G50MNKK03 ACER ASPIRE 4743, AS-4743 ACER ASPIRE 4743G, AS-4743G ACER ASPIRE 4750, AS-4750 ACER ASPIRE 4750G, AS-4750G ACER ASPIRE 4752, AS-4752 ACER ASPIRE 4752G, AS-4752G ACER ASPIRE 4755, AS-4755 ACER ASPIRE 4771, AS-4771 ACER ASPIRE 4771G, AS-4771G ACER ASPIRE 5250, AS-5250 ACER ASPIRE 5251, AS-5251, AS-5251-1005, AS-5251-1549 ACER ASPIRE 5252, AS-5252 ACER ASPIRE 5253, AS-5253 ACER ASPIRE 5253G, AS-5253G ACER ASPIRE 5333, AS-5333 ACER ASPIRE 5336, AS-5336 ACER ASPIRE 5349, AS-5349 ACER ASPIRE 5541, AS-5541 ACER ASPIRE 5551, AS-5551, AS-5551-2013, AS-5551-2036, AS-5551-2805, AS-5551-4200, AS-5551-4937, AS-5551-P322G, AS-5551-P323G32MNSK, AS-5551ANWXMI ACER ASPIRE 5551G, AS-5551G, AS-5551G-4280, AS-5551G-4591, AS-5551G-N834G64MN, AS-5551G-P324G32MN ACER ASPIRE 5552, AS-5552, AS-5552-P324G32 ACER ASPIRE 5552G, AS-5552G-P344G50MNKK, AS-5552G-P348G50MNKK ACER ASPIRE 5560G, AS-5560G ACER ASPIRE 5733, AS-5733 ACER ASPIRE 5733Z, AS-5733Z ACER ASPIRE 5736, AS-5736 ACER ASPIRE 5736G, AS-5736G ACER ASPIRE 5736Z, AS-5736Z, AS-5736Z-4016, AS-5736Z-4076, AS-5736Z-4085, AS-5736Z-4297, AS-5736Z-4336, AS-5736Z-4339, AS-5736Z-4359, AS-5736Z-4507, AS-5736Z-4790, AS-5736Z-4799, AS-5736Z-PEW72 ACER ASPIRE 5741, AS-5741, AS-5741-332G25MN, AS-5741-333G32MN, AS-5741-334G32MN, AS-5741-334G50MN, AS-5741-3404, AS-5741-3541, AS-5741-433G32MN, AS-5741-434G50MN, AS-5741-5698, AS-5741-5763, AS-5741-6073, AS-5741-H32C-S, AS-5741-H32C-SF, AS-5741-H54D-LS, AS-5741-H54D-S, AS-5741-H54D-SF ACER ASPIRE 5741G, AS-5741G, AS-5741G-332G50MN, AS-5741G-333G32BN, AS-5741G-334G50MN, AS-5741G-334G50MNSK, AS-5741G-334G64MN, AS-5741G-434G32MN, AS-5741G-434G64BN, AS-5741G-5452G50MNCK, AS-5741G-5452G50MNKK, AS-5741G-5452G50MNSK ACER ASPIRE 5741Z, AS-5741Z ACER ASPIRE 5741ZG, AS-5741ZG ACER ASPIRE 5742, AS-5742, AS-5742-6353, AS-5742-7047, AS-5742-7072, AS-5742-7120, AS-5742-7151, AS-5742-7152, AS-5742-7225, AS-5742-7249, AS-5742-7342 TS11HR-100UK, TS11HR-122GE, TS11HR-158GE, TS11HR-169GE, TS11HR-200GE

AS-5742-7399, AS-5742-7438, AS-5742-7551, AS-5742-7620, AS-5742-7645, AS-5742-7653, AS-5742-7729, AS-5742-7789, AS-5742-7907, AS-5742-7962 ACER ASPIRE 5742G, AS-5742G, AS-5742G-384G50MNK, AS-5742G-488G75MNKK, AS-5742G-7200, AS-5742G-7353 ACER ASPIRE 5742Z, AS-5742Z, AS-5742Z-4004, AS-5742Z-4097, AS-5742Z-4200, AS-5742Z-4278, AS-5742Z-4371, AS-5742Z-4512, AS-5742Z-4586, AS-5742Z-4601, AS-5742Z-4621, AS-5742Z-4685, AS-5742Z-4768, AS-5742Z-4867, AS-5742Z-4918, AS-5742Z-P614G32MNKK ACER ASPIRE 5742ZG, AS-5742ZG ACER ASPIRE 5749, AS-5749 ACER ASPIRE 5749G, AS-5749G ACER ASPIRE 5749Z, AS-5749Z ACER ASPIRE 5749ZG, AS-5749ZG ACER ASPIRE 5750, AS-5750 ACER ASPIRE 5750G, AS-5750G, AS-5750G-2312G50, AS-5750G-2414G64MNKK ACER ASPIRE 5755, AS-5755 ACER ASPIRE 5755G, AS-5755G ACER ASPIRE 5755Z, AS-5755Z ACER ASPIRE 5755ZG, AS-5755ZG ACER ASPIRE 7251, AS-7251 ACER ASPIRE 7551, AS-7551, AS-7551-2755, AS-7551-3068, AS-7551-3416, AS-7551-3634, AS-7551-5358 ACER ASPIRE 7551G, AS-7551G, AS-7551G-5407, AS-7551G-5821, AS-7551G-6477, AS-7551G-N834G32MN, AS-7551G-N934G32MN, AS-7551G-N934G64BN, AS-7551G-P324G32MNKK ACER ASPIRE 7552, AS-7552, AS-7552-MS2313 ACER ASPIRE 7552G, AS-7552G, AS-7552G-5107, AS-7552G-5488, AS-7552G-6061, AS-7552G-6436, AS-7552G-6851 ACER ASPIRE 7560, AS-7560 ACER ASPIRE 7560G, AS-7560G ACER ASPIRE 7741, AS-7741, AS-7741-333G25MN, AS-7741-5137, AS-7741-7870 ACER ASPIRE 7741G, AS-7741G, AS-7741G-333G25BN, AS-7741G-333G32MN, AS-7741G-334G32BN, AS-7741G-334G50MN, AS-7741G-3647, AS-7741G-374G50MNKK, AS-7741G-374G64MN, AS-7741G-434G50BN, AS-7741G-434G50MN, AS-7741G-464G64MN, AS-7741G-7017 ACER ASPIRE 7741Z, AS-7741Z, AS-7741Z-4475, AS-7741Z-4592, AS-7741Z-4633, AS-7741Z-4643, AS-7741Z-4815, AS-7741Z-5731, AS-7741Z-P614G50MN ACER ASPIRE 7741ZG, AS-7741ZG, AS-7741ZG-P604G50MN ACER ASPIRE 7750, AS-7750 ACER ASPIRE 7750G, AS-7750G ACER ASPIRE 7750ZG, AS-7750ZG ACER ASPIRE AS-5560, AS-5560, AS-5560-V3 ACER ASPIRE E1-421, AS-E1-421 ACER ASPIRE E1-431, AS-E1-431 ACER ASPIRE E1-431G, AS-E1-431G ACER ASPIRE E1-471, AS-E1-471 ACER ASPIRE E1-471G, AS-E1-471G ACER ASPIRE E1-521, AS-E1-521 ACER ASPIRE E1-531, AS-E1-531 ACER ASPIRE E1-531G, AS-E1-531G ACER ASPIRE E1-571, AS-E1-571 ACER ASPIRE E1-571G, AS-E1-571G ACER ASPIRE PEW71, PEW71 ACER ASPIRE V3-431, AS-V3-431 ACER ASPIRE V3-471G, AS-V3-471G ACER ASPIRE V3-531, AS-V3-531 ACER ASPIRE V3-531G, AS-V3-531G ACER ASPIRE V3-551, AS-V3-551 ACER ASPIRE V3-551G, AS-V3-551G ACER ASPIRE V3-571, AS-V3-571 ACER ASPIRE V3-571G, AS-V3-571G, AS-V3-571G-32354G32MAKK ACER ASPIRE V3-731, AS-V3-731 ACER ASPIRE V3-731G, AS-V3-731G ACER ASPIRE V3-771, AS-V3-771 ACER ASPIRE V3-771G, AS-V3-771G ACER ASPIRE V3-772G, AS-V3-772G ACER TRAVELMATE 4272G, TM-4272G ACER TRAVELMATE 4370, TM-4370 ACER TRAVELMATE 4740, TM-4740, TM-4740-352G32MN, TM-4740-432G50MNA, TM-4740-5261, TM-4740-5452G50MNSSB TS44HR-510RU PACKARD-BELL EASYNOTE TS45, TS45-HR PACKARD-BELL EASYNOTE TSX62, TSX62-HR PACKARD-BELL EASYNOTE TSX66, TSX66-HR PACKARD-BELL EASYNOTE TV11, TV11-HC PACKARD-BELL EASYNOTE TV43, TV43-CM PACKARD-BELL EASYNOTE TV44, TV44-CM, TS13-HR-645CZ PACKARD-BELL EASYNOTE TS44 PACKARD-BELL EASYNOTE TS44HR, TS44HR-013NC, TS44HR-015GE, TS44HR-021GE, TS44HR-035UK, TS44HR-037UK, TS44HR-050FR, TS44HR-051GE, TS44HR-080, TS44HR-080FR, TS44HR-243SP, TS44HR-244, TS44HR-244SP, TS44HR-245SP, TS44HR-260PT, TS44HR-260SP, TS44HR-320RU, TS44HR-463CZ, TS11HR-232SP, TS11HR-241SP, TS11HR-320RU, TS11HR-510, TS11HR-514CH, TS11HR-668CZ, TS11HR-900NC PACKARD-BELL EASYNOTE TS11SB PACKARD-BELL EASYNOTE TS13, TS13 HR-037UK, TS13-HR, TS13-HR-004, TS13-HR-030UK, TS13-HR-032UK, TS13-HR-035, TS13-HR-035UK, TS13-HR-040UK, TS13-HR-050UK, TS13-HR-232, TS13-HR-232SP, TS13-HR-320RU, TS13-HR-322CZ, TS13-HR-343CZ, TS13-HR-510RU, TM-8573T-6834, TM-8573T-6853 ACER TRAVELMATE TIMELINE-X 8573TG, TM-8573TG E-MACHINES EM D442, D442 E-MACHINES EM D528, D528 E-MACHINES EM D732, D732Z, D732ZG E-MACHINES EM E440, E440 E-MACHINES EM E442, E442 E-MACHINES EM E640, E640, E640G E-MACHINES EM E730, TM87-JO-085GE PACKARD-BELL EASYNOTE TM89 PACKARD-BELL EASYNOTE TM94, TM94-SB-010DE, TM94-SB-055GE PACKARD-BELL EASYNOTE TM97 PACKARD-BELL EASYNOTE TM98, TM98-JO-013GE, TM98-JO-051GE PACKARD-BELL EASYNOTE TM99 PACKARD-BELL EASYNOTE TS11 PACKARD-BELL EASYNOTE TS11HR, TS11HR-002FR, TS11HR-002NCD, TS11HR-010GR, TS11HR-011, TS11HR-011FR, TS11HR-015IT, TS11HR-036, TS11HR-040UK

TM-4740-5462G50MNSS02, TM-4740-7552, TM-4740-7787 ACER TRAVELMATE 4740G, TM-4740G ACER TRAVELMATE 4740Z, TM-4740Z ACER TRAVELMATE 5335, TM-5335, TM-5335-T352G32MNSS ACER TRAVELMATE 5340, TM-5340 ACER TRAVELMATE 5542, TM-5542 ACER TRAVELMATE 5542G, TM-5542G ACER TRAVELMATE 5735, TM-5735 ACER TRAVELMATE 5735Z, TM-5735Z ACER TRAVELMATE 5735ZG, TM-5735ZG ACER TRAVELMATE 5740, TM-5740, TM-5740-332G16MN, TM-5740-332G25MN, TM-5740-333G25MN, TM-5740-333G32MN, TM-5740-352G25MN, TM-5740-372G25MNSS, TM-5740-434G32MN, TM-5740-5092, TM-5740-524G32MN, TM-5740-5896, TM-5740-5952, TM-5740-6070, TM-5740-6291, TM-5740-6529, TM-5740-X322, TM-5740-X322D, TM-5740-X322DF, TM-5740-X322DHBF, TM-5740-X322DOF, TM-5740-X322DPF, TM-5740-X322F, TM-5740-X322HBF, TM-5740-X322OF, TM-5740-X322PF, TM-5740-X522, TM-5740-X522D, TM-5740-X522DF, TM-5740-X522DHBF, TM-5740-X522DOF, TM-5740-X522DPF, TM-5740-X522F, TM-5740-X522HBF, TM-5740-X522OF, TM-5740-X522PF ACER TRAVELMATE 5740G, TM-5740G, TM-5740G-334G32MN, TM-5740G-434G32MN, TM-5740G-524G50MN, TM-5740G-528G64MN, TM-5740G-5452G32MNSS, TM-5740G-6765 ACER TRAVELMATE 5740Z, TM-5740Z, TM-5740Z-P602G25MN, TM-5740Z-P604G32MNSS ACER TRAVELMATE 5742, TM-5742, TM-5742-372G25MN, TM-5742-373G32MN, TM-5742-373G50MNSS, TM-5742-463G32MN, TM-5742-5562G50MNSS01, TM-5742-7013, TM-5742-7159, TM-5742-7399, TM-5742-7906, TM-5742-7908, TM-5742-X732, TM-5742-X732D, TM-5742-X732DF, TM-5742-X732DHBF, TM-5742-X732DOF, TM-5742-X732DPF, TM-5742-X732F, TM-5742-X732HBF, TM-5742-X732OF, TM-5742-X732PF, TM-5742-X742, TM-5742-X742D, TM-5742-X742DF, TM-5742-X742DHBF, TM-5742-X742DOF, TM-5742-X742DPF, TM-5742-X742F, TM-5742-X742HBF, TM-5742-X742OF, TM-5742-X742PF ACER TRAVELMATE 5742G, TM-5742G ACER TRAVELMATE 5742Z, TM-5742Z, TM-5742Z-4693 ACER TRAVELMATE 5742ZG, TM-5742ZG ACER TRAVELMATE 5744, TM-5744, TM-5744-373G50MIKK ACER TRAVELMATE 5744Z, TM-5744Z ACER TRAVELMATE 5760, TM-5760 ACER TRAVELMATE 5760G, TM-5760G ACER TRAVELMATE 6495, TM-6495 ACER TRAVELMATE 6595, TM-6595 ACER TRAVELMATE 7340, TM-7340 ACER TRAVELMATE 7740, TM-7740, TM-7740-352G32MN, TM-7740-353G25MNSS, TM-7740-434G32MNSS ACER TRAVELMATE 7740G, TM-7740G, TM-7740G-434G50MNSS ACER TRAVELMATE 7740Z, TM-7740Z, TM-7740Z-P604G32MNSS ACER TRAVELMATE 7740ZG, TM-7740ZG, TM-7740ZG-P604G50MNSS ACER TRAVELMATE 7750, TM-7750 ACER TRAVELMATE P243, TM-P243, TM-P243M, TM-P243MG ACER TRAVELMATE P253, TM-P253, TM-P253-M, TM-P253E, TM-P253M, TM-P253MG ACER TRAVELMATE P273, TM-P273, TM-P273M, TM-P273MG ACER TRAVELMATE P453, TM-P453, TM-P453M, TM-P453MG ACER TRAVELMATE P643, TM-P643, TM-P643M, TM-P643MG, TM-P643V ACER TRAVELMATE P653, TM-P653, TM-P653M, TM-P653MG, TM-P653V ACER TRAVELMATE TIMELINE-X 8472, TM-8472, TM-8472-HF ACER TRAVELMATE TIMELINE-X 8472G, TM-8472G, TM-8472G-HF ACER TRAVELMATE TIMELINE-X 8472T, TM-8472T, TM-8472T-HF ACER TRAVELMATE TIMELINE-X 8472TG, TM-8472TG, TM-8472TG-HF ACER TRAVELMATE TIMELINE-X 8473, TM-8473 ACER TRAVELMATE TIMELINE-X 8572, TM-8572 ACER TRAVELMATE TIMELINE-X 8572G, TM-8572G ACER TRAVELMATE TIMELINE-X 8572T, TM-8572T, TM-8572T-HF ACER TRAVELMATE TIMELINE-X 8572TG, TM-8572TG, TM-8572TG-434G64MNKK ACER TRAVELMATE TIMELINE-X 8573, TM-8573 ACER TRAVELMATE TIMELINE-X 8573G, TM-8573G ACER TRAVELMATE TIMELINE-X 8573T, TM-8573T, TM-8573T-6497

E730 E-MACHINES EM E732, E732G, E732Z, E732ZG E-MACHINES EM E733, E733Z E-MACHINES EM G640, G640G E-MACHINES NEW85 GATEWAY NV49, NV49C, NV49C13C GATEWAY NV5331, NV5331U GATEWAY NV5337, NV5337U GATEWAY NV5378, NV5378U GATEWAY NV5387, NV5387U GATEWAY NV53A, NV53A, NV53A24U, NV53A36U, NV53A52U GATEWAY NV55, NV55C, NV55C03U, NV55C11U, NV55C14U, NV55C15U, NV55C17U, NV55C19U, NV55C22U, NV55C24U, NV55C25U, NV55C26U, NV55C28U, NV55C29U, NV55C30U, NV55C31U, NV55C32U, NV55C33U, NV55C34U, NV55C38U, NV55C39U, NV55C44U GATEWAY NV59C, NV59C, NV59C05U, NV59C09U, NV59C11U, NV59C26U, NV59C27U, NV59C28U, NV59C31U, NV59C32U, NV59C33U, NV59C34U, NV59C35U, NV59C40U, NV59C41U, NV59C42U, NV59C43U, NV59C44U, NV59C46U, NV59C47U, NV59C48U, NV59C49U, NV59C50U, NV59C56U, NV59C57U, NV59C66U GATEWAY NV73, NV73A, NV73A08U, NV73A17U GATEWAY NV79, NV7915U, NV79C, NV79C34U, NV79C36U, NV79C48U, NV79C49U, NV79C50U, NV79C51U, NV79C52U, NV79C54U GATEWAY V55, V55C35U PACKARD-BELL EASYNOTE F4312 PACKARD-BELL EASYNOTE LM81, LM81-RB-070GE, LM81-RB-071GE PACKARD-BELL EASYNOTE LM82, LM82-RB-070GE PACKARD-BELL EASYNOTE LM83, LM83-SB-007R PACKARD-BELL EASYNOTE LM85, LM85-J0-122GE, LM85-JN-013DE, LM85-JN-013GE, LM85-JN-115IT, LM85-JN-140GE, LM85-JO-018GE, LM85-JO-056GE, LM85-JP-090GE, LM85-JU-034GE PACKARD-BELL EASYNOTE LM86, LM86-GN-005UK, LM86-JN-071GE, LM86-JN-080GE, LM86-JO-070GE PACKARD-BELL EASYNOTE LM87, LM87-JN-070GE, LM87-JO-070GE PACKARD-BELL EASYNOTE LM94, LM94-RB-049GE, LM94-SB-124GE, LM94-SB-158GE PACKARD-BELL EASYNOTE LM98, LM98-CU-065GE, LM98-JN-080GE, LM98-JN-469, LM98-JO-075GE PACKARD-BELL EASYNOTE LS11, LS11-HR, LS11-HR-005, LS11-HR-006, LS11-HR-010BE, LS11-HR-022IT, LS11-HR-050GE, LS11-HR-090GE, LS11-HR-104N, LS11-HR-104NCD, LS11-HR-125GE, LS11-HR-161GE, LS11-HR-230, LS11-HR-231, LS11-HR-233GE, LS11-HR-260, LS11-HR-310, LS11-HR-310RU, LS11-HR-353CZ, LS11-HR-510RU, LS11-HR-520RU, LS11-HR-735CH, LS11-HR-821RU, LS11-SB PACKARD-BELL EASYNOTE LS13, LS13-HR, LS13-HR-104GE, LS13-HR-195GE, LS13-HR-664C, LS13-HR-664CZ PACKARD-BELL EASYNOTE LV11, LV11-HC, LV11-HR PACKARD-BELL EASYNOTE LV44, LV44-HC, LV44-HR PACKARD-BELL EASYNOTE NEW90 PACKARD-BELL EASYNOTE NEW95 PACKARD-BELL EASYNOTE NM85, NM85-GN-011UK, NM85-GN-015UK, NM85-JN-030GE, NM85-JU-202RU PACKARD-BELL EASYNOTE NM86, NM86-GN-010, NM86-JN-108FR PACKARD-BELL EASYNOTE NM87, NM87-GU-015UK, NM87-JN-030GE PACKARD-BELL EASYNOTE NM88 PACKARD-BELL EASYNOTE NM89 PACKARD-BELL EASYNOTE NM98, NM98-JU-220 PACKARD-BELL EASYNOTE NS11, NS11-HR, NS11-HR-001, NS11-HR-001CL, NS11-HR-001NC, NS11-HR-002FR, NS11-HR-008, NS11-HR-033UK, NS11-HR-346CZ PACKARD-BELL EASYNOTE NS44, NS44-HR, NS44-HR-001IT, NS44-HR-033UK PACKARD-BELL EASYNOTE NS45, NS45-HR-855 PACKARD-BELL EASYNOTE NS85 PACKARD-BELL EASYNOTE PEW91 PACKARD-BELL EASYNOTE PEW92 PACKARD-BELL EASYNOTE PEW96 PACKARD-BELL EASYNOTE TE11, TE11-HC-807, TE11-HR PACKARD-BELL EASYNOTE TK11, TK11BZ PACKARD-BELL EASYNOTE TK36, TK36-AV-115 PACKARD-BELL EASYNOTE TK37, TK37-AV-010UK, TK37-T354G25MN PACKARD-BELL EASYNOTE TK81, TK81-SB-001GE, TK81-SB-022GE PACKARD-BELL EASYNOTE TK83, TK83-RB-005GE, TK83-RB-020UK, TK85-JN0-44FR PACKARD-BELL EASYNOTE TK85, TK85-GN-008GE, TK85-GN-008IT, TK85-JU-002IT PACKARD-BELL EASYNOTE TK87, TK87-GU-210 PACKARD-BELL EASYNOTE TM01, TM01-SB-055GE PACKARD-BELL EASYNOTE TM80, TM80-RB-021UK PACKARD-BELL EASYNOTE TM81, TM81-P324G50MN, TM81-SB-070GE PACKARD-BELL EASYNOTE TM82, TM82-SB-010GE PACKARD-BELL EASYNOTE TM83, TM83-RB-018UK PACKARD-BELL EASYNOTE TM85, TM85-CU-070GE, TM85-CU-080GE, TM85-JO-051GE, TM85-JO-198IT, TM85-JU-001GE, TM85JN-101IT PACKARD-BELL EASYNOTE TM86, TM86-JN-055GE, TM86-JO-075GE, TM86-NEW91 PACKARD-BELL EASYNOTE TM87, TM87-JN-070GE

Đt : 0968365566 

 

Bài viết