BOX Ổ cứng SSD M2 SATA BOX di động của Lenovo

Hộp chứa ổ cứng SSD M2 SATA làm thành box dữ liệu di động 
Chỉ nhận ổ cứng SSD M2 SATA các kích thước . M2 SATA 2242 2260 2280 
 

 

Chia sẻ:

Bài viết cùng danh mục:

Viết Bình luận