Cảm ứng Asus T200, T200TA

1,800,000₫
Thương hiệu Asus
Mã sản phẩm
Tiêu đề:
Thay cảm ứng Asus Tranformer T200 , Tranformer T200TA 
Chờ lấy ngay.
Khách hàng trực tiếp xem thay cảm ứng Asus T200, T200TA
Tình trạng sản phẩm : Mới 100%
Bảo hành 3 tháng
Kính cảm ứng Asus T200, T200 TA cảm ứng đa điểm , độ nhạy và độ chính xác cao 
kích thước 11.6 inch