Cảm ứng Asus TP550

1,900,000₫
Thương hiệu Asus
Mã sản phẩm
Tiêu đề:
Thay cảm ứng Asus Tranformer TP550 , Tranformer TP550LA 
Chờ lấy ngay. 
Khách hàng trực tiếp xem thay cảm ứng Asus TP550, TP550 LA 
Tình trạng sản phẩm : Mới 100% 
Bảo hành 3 tháng 
Kính cảm ứng Asus TP550, TP550 LA cảm ứng đa điểm , độ nhạy và độ chính xác cao 
kích thước 15.6 inch