[Review Laptop] Đánh giá chi tiết Laptop Dell Vostro 3458 Broadwell

[Review Laptop] Đánh giá chi tiết Laptop Dell Vostro 3458 Broadwell

Dell Vostro 3458 mang đến cho bạn nhiều lợi ích bởi cấu hình cao với một mức giá hữu nghị hơn 12 triệu đồng. Cấu hình Core i5 sẽ giúp bạn giải quyết được nhiều công việc nặng, cần đến tốc độ xử lý mạnh mẽ. Thêm nữa là sự...Xem tiếp