Một số hình ảnh tại lễ hội của Hiệp Hội IT Hà Nội

Một số hình ảnh tại lễ hội của Hiệp Hội IT Hà Nội

"Lời đầu tiên cho phép tôi được chân thành cảm ơn tất cả các anh chị em trong hiệp hội IT Hà Nội, cảm ơn các bạn hiệp hội IT thành phố Hải phòng cũng như anh chị em IT các tỉnh thành lân cận đã bớt chút thời gian...Xem tiếp