Chrome update mới: Bản vá lỗi bảo mật quan trọng, đừng bỏ qua!

Chrome update mới: Bản vá lỗi bảo mật quan trọng, đừng bỏ qua!

Mới gần đây thì chrome đã hiển thị yêu cầu nâng cấp trình duyệt của mình.Một điểm yếu bảo mật của Chrome vẫn đang được liên tục khai thác. Đây là bản cập nhật mà bạn không muốn bỏ qua.Nếu bạn thấy thông báo cập nhật Chrome của mình trong...Xem tiếp