Ký hiệu khấc nhỏ đặc biệt của 2 nút F và J trên bàn phím máy tính mà ít người biết đến

Ký hiệu khấc nhỏ đặc biệt của 2 nút F và J trên bàn phím máy tính mà ít người biết đến

Cho dù chúng ta dành rất nhiều thời gian ngồi trước bàn phím của máy tính hoặc laptop, thế nhưng điều hài hước là có một số tính năng độc đáo liên quan đến bàn phím mà chúng ta không hề biết trong suốt quá trình sử dụng. Mình dám chắc...Xem tiếp