RAM là gì ? Có cần phải nâng cấp ram cho Laptop

RAM là gì ? Có cần phải nâng cấp ram cho Laptop

Trước khi đi vào vấn đề chính là "Có cần phải nâng cấp RAM cho laptop" thì mình xin đưa ra định nghĩa khái niệm RAM là gì ? Đối với một số người, đặc  biệt là các bạn IT hoặc các bạn hay vọc vạch tìm hiểu trên các...Xem tiếp