VinGroup đang muốn mua thêm một số nhà máy của LG?

VinGroup đang muốn mua thêm một số nhà máy của LG?

Với việc LG cũng đang cân nhắc rút khỏi mảng smartphone, đây cũng là một khả năng có thể trở thành sự thực nếu doanh nghiệp Việt Nam đưa ra đề nghị đủ tốt.Sau những thông tin về quá trình mua lại mảng kinh doanh tại khu vực Bắc Mỹ của LG,...Xem tiếp