So sánh CPU Core i5-7740HQ và i7-6820HQ

So sánh CPU Core i5-7740HQ và i7-6820HQ

Video thực tế để trả lời với các bạn, hiệu năng giữa 2 con CPU kết luận : khi xử lý các tác vụ đơn giản , đồ họa ngắn như kiểu video trên tiktok , vẽ kỹ thuật đơn giản ít hiệu ứng thì bạn có thể chọn i5-7440HQ...Xem tiếp