Cách chèn biểu tượng, ký tự vui trong Facebook

Cách chèn biểu tượng, ký tự vui trong Facebook

Làm thế nào để chèn các ký tự vui vào trong facebook, chèn ký tự vui vào trong comment hay chèn ký tự vui vào status để tạo thêm sự thú vị cho người xem. Sẽ rất khó để bạn có thể nhớ được hết các biểu tượng cảm xúc...Xem tiếp