Khắc phục Windows 10 Home In S Mode không cho cài đặt phần mềm

Khắc phục Windows 10 Home In S Mode không cho cài đặt phần mềm

Windows 10 Home In S Mode , bạn chỉ có thể sử dụng windows để lên mạng trực tiếp mà không thể cài đặt thêm phần mềm 1 cách thông thường , bạn cần phải chuyển được Windows 10 Home In S Mode sang Windows 10 Home Làm theo video hướng dẫn khắc...Xem tiếp