Hướng dẫn khắc phục lỗi laptop tự shut down

Hướng dẫn khắc phục lỗi laptop tự shut down

Laptop của bạn đang chạy ầm ầm , nhưng cứ làm việc gì nặng 1 tý là nó tự shut down, máy Tự shut down là CPU của laptop đang chạy quá tải do nó quá nóng không thể tiếp tục, và CPU nó sẽ kích hoạt lệnh tắt máy đi,...Xem tiếp