Cách vào windows khi chưa active ở laptop mới tinh

Cách vào windows khi chưa active ở laptop mới tinh

Cách vào windows khi chưa được active win. Chuyện nhỏ anh em nhỉ Xem tiếp