Khôi phục Windows 8 bản quyền trên Laptop Asus về trạng thái ban đầu của nhà sản xuất

Khôi phục Windows 8 bản quyền trên Laptop Asus về trạng thái ban đầu của nhà sản xuất

Tôi không thể đăng nhập vào hệ thống của máy, làm thế nào tôi có thể khôi phục lại máy tính xách tay dùng Windows 8 bản quyền hoặc khôi phục các thiết lập mặc định của nhà sản xuất ???Nếu bạn không thể loging vào máy được, làm thế nào để...Xem tiếp