Cách phân biệt màn hình Laptop IPS , TN và Màn gương như thế nào ?

Cách phân biệt màn hình Laptop IPS , TN và Màn gương như thế nào ?

Trước tiên mình cần làm rõ các thuật ngữ dùng bằng tiếng anh :Màn hình có tấm nền IPS : In Plane Switching Màn hình có tấm nền TN : Twisted NematicMàn hình mặt bóng ( gương ) Glossy Màn hình mặt mờ ( nhám ) : Matte Những loại màn hình trên thường dùng...Xem tiếp