Mình Cá Là ... bạn chưa biết tìm tên Laptop ở đâu !

Mình Cá Là ... bạn chưa biết tìm tên Laptop ở đâu !

Mỗi ngày mình vẫn nhận được những cuộc điện thoại nhờ tư vấn laptop , nhờ khắc phục sự cố ở trên laptop Khi tư vấn về laptop mình luôn đọc tên cái laptop đó đâu tiên và các hay cái dở của tên máy đó Khi nhận được câu hỏi nhờ...Xem tiếp