Khóa Xung CPU , vấn đề cực nhức nhối

Khóa Xung CPU , vấn đề cực nhức nhối

Vấn đề khóa xung CPU rất hay thấy có ở các dòng máy tính xách tay , Đặc biệt mình gặp nhiều ở các máy tính xách tay Dell Ở mỗi đời máy mình đã gặp rồi và xử lý theo các cách khác nhau , có những sự cố...Xem tiếp
Cách khắc CPU bị khóa xung ở 0.78GHz trên Dell E7440

Cách khắc CPU bị khóa xung ở 0.78GHz trên Dell E7440

Lão Đại EDG . Chào anh em Vấn đề khóa xung CPU rất hay thấy có ở các dòng máy tính xách tay , Đặc biêt mình gặp nhiều ở các máy tính xách tay Dell Ở mỗi đời máy mình đã gặp rồi và xử lý theo các cách...Xem tiếp