Cách XEM tên model của Laptop, nơi khởi đầu của mọi thứ

Cách XEM tên model của Laptop, nơi khởi đầu của mọi thứ

Model Laptop chính là tên của laptop mà nhà sản xuất đặt tên cho nó, từ cái tên máy này bạn có thể bắt đầu xứ lý mọi thứ liên quan đến cái tên, ví dụ như tìm linh kiện thay thế khi có lỗi phần cứng cần phải thay,...Xem tiếp