Hướng dẫn chia ổ cứng , chia phần vùng ổ cứng ngay trên windows

Hướng dẫn chia ổ cứng , chia phần vùng ổ cứng ngay trên windows

trên windows 7 hoặc windows 10 đều có thể áp dụng - Không mất dữ liệu ( để an toàn dữ liệu khi bạn không tin thì mình khuyên bạn nên backup dữ liệu ra trước ) nhỡ cái bạn làm mất dữ liệu thì lại đổ lỗi cho mình...Xem tiếp