Nhiệt độ cpu laptop tăng cao khi cắm adapter vào vừa sài vừa xạc

Nhiệt độ cpu laptop tăng cao khi cắm adapter vào vừa sài vừa xạc

"Tự nhiên mấy hôm nay mình thấy laptop hay bị đứng và nóng, kiểm tra lại cái nhiệt độ laptop bằng speedfan thì đều trên 70 độ trong khi chưa sử dụng ứng dụng gì cùng lắm bật trình duyệt web 1 tab. KHi dùng nhiều ứng dụng thì lên trên...Xem tiếp